Voor een nauwkeurigere beoordeling van risico’s, kwetsbaarheden en capaciteiten

Van geluidssystemen, videowalls, projectie, digitale schermen en monitors tot aan de naadloze integratie van meerdere informatiebronnen (voor complexe controlevoorzieningen zoals in meldkamers en calamiteitenruimtes), Hecla Professional biedt audiovisuele oplossingen voor efficiënt gebruik en voor een snelle besluitvorming.

Operationeel 24/7

De meldkamer en calamiteitenruimte moeten 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen beschikken over de juiste faciliteiten en apparatuur. Ze worden tijdens incidenten vaak gezien als het centrale zenuwstelsel bij de coördinatie van operaties ter plaatse. De diensten moeten daarom kunnen beschikken over betrouwbare, duurzame en gemakkelijk te onderhouden audiovisuele apparatuur. De evolutie van audiovisuele apparatuur heeft gezorgd voor een nauwkeurigere beoordeling van risico’s, kwetsbaarheden en capaciteiten. Daarmee is de kwaliteit van de meldkamers en calamiteitenruimtes in de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Optimale ondersteuning

De meldkamer en calamiteitenruimte hebben als doel de mensen en apparatuur te mobiliseren om incidenten af te handelen. Zij zorgen ervoor dat de responscapaciteiten worden gehandhaafd en dat het algemene publiek wordt voorzien van informatie. Vanuit een centrale locatie wordt belangrijke incident gerelateerde informatie verzameld en worden de gezaghebbenden voorzien van data waarmee zij de strategische richting bepalen, prioriteiten stellen, bronnen toewijzen en in de meest extreme situatie een ramp kunnen verklaren. Terwijl manschappen in het veld zich kunnen concentreren op de incidentdoelstellingen zullen centraal vanuit de meldkamer en calamiteitenruimte, ondersteunende inspanningen worden geleverd. Om deze ondersteunende taak optimaal uit te kunnen voeren, zijn audiovisuele middelen een cruciale rol gaan spelen.

Controlevoorzieningen

Bij de term controlekamer denkt men al snel aan een ruimte met knoppen, gloeiende schermen en mensen in uniform. Afhankelijk van de opstelling staat dit beeld niet ver van de realiteit. Een controlekamer met al zijn controlevoorzieningen is in zekere zin een gecentraliseerde hub. De technologie is inmiddels ver gevorderd zodat veel faciliteiten veel kleinere opstellingen vereisen. Apparaten worden steeds kleiner en krachtiger en daarmee wordt het mogelijk om een zeer minimaal commandocentrum te beheren, bestaande uit bijvoorbeeld alleen een bureau met daarop de nodige apparatuur. Een eenvoudige en slim geïntegreerde installatie kan voor sommige faciliteiten alles zijn wat nodig is.

Raadpleeg onze professionals

Wilt u meer weten over audio en video oplossingen voor een meldkamer of calamiteitenruimte en wilt u weten wat het voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze professionals. Op basis van uw situatie geven zij een advies op maat, zodat u in de toekomst gebruik kunt maken van de vele voordelen die moderne audio en video technologie u biedt!