Vraag blijft groeien

Doordat de professionele toepassing van audio en video toeneemt zal de vraag naar specialistische AV-kennis blijven groeien. Als system integrator van professionele audio- en videosystemen spelen wij hierin een cruciale rol.

De toekomst van onze klant

De wijze waarop mensen communiceren verandert en dus ook de manier waarop u uw verhaal vertelt. De volgende generatie consumenten, gebruikers en werknemers hebben, doordat ze opgroeien met disruptieve technologieën, een radicaal andere mindset. De generatie die vandaag de dag opgroeit heeft nooit een wereld gekend zonder geavanceerde technologie. Nieuwe communicatiemogelijkheden bieden zich aan en systemen moeten worden aangepast om in verbinding te blijven met de doelgroep. Specialistische AV-kennis is hierbij onmisbaar.

De toekomst van onze markt

De werelden van audio en video (AV) en informatietechnologie (IT) raken steeds meer met elkaar verweven en zullen op den duur door de klant als één worden ervaren. De integratie van AV en IT brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. De “werkplek” wordt nog mobieler en door IoT, wearables en mobile devices krijgen we steeds meer (real time) data tot onze beschikking die we via de kanalen, apparaten en schermen naar eigen keuze willen kunnen ophalen en interpreteren. Dit heeft als gevolg dat de vraag naar slimme displayapparaten en open interfaces zal blijven groeien. Ondanks de toenemende complexiteit zorgt de intelligentie van de technologie ervoor dat de bediening op management en gebruikersniveau eenvoudiger wordt. Mede doordat de bediening, sensoren en AV-apparaten intelligenter worden en met elkaar in verbinding staan, wordt de behoefte aan slimmere integratie (tussen wat ooit IT en AV was) groter.

De toekomst van onze partners

De mogelijkheden en de complexiteit van AV-systemen nemen toe. Om aan de specifieke klantvraag te kunnen voldoen (binnen het domein van systeemintegrators) groeit de vraag naar specialistische AV-kennis. Hecla Professional speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Door de integratie van systemen neemt de vraag naar complete systemen toe. Onze maatwerkoplossingen maken hier steeds vaker onderdeel van uit. Voor een breed en compleet aanbod (met behoud van onze specialistische AV-kennis) investeren we in partnerships en samenwerkingsverbanden. Onze AV-specialisten zorgen samen met onze partners voor een succesvolle integratie van audiovisuele oplossingen.