De serviceafdeling beschikt over technici die kunnen zorgen voor het onderhouden en ondersteunen van uw apparatuur tijdens het gebruik. Zo bent u verzekerd van een duurzaam werkend systeem tijdens én na de garantieperiode.

Systeemgarantie

Hecla Professional staat voor perfect werkende audiovisuele systemen. Voor al onze systemen, die door onze professionals zijn bedacht en gebouwd, geldt een volledige systeemgarantie. Mochten zich in het systeem afwijkingen of gebreken voor doen, dan kunt u deze gebreken gedurende de eerste maand na oplevering onder systeemgarantie laten oplossen.

 

Fabrieksgarantie

Is de systeemgarantie verlopen, dan heeft u in veel gevallen recht op fabrieksgarantie. Onder fabrieksgarantie wordt verstaan: “de garantie die de fabrikant van een apparaat geeft op het apparaat onder de voor de fabrikant geldende voorwaarden”. In de praktijk heeft u binnen de garantieperiode recht op reparatie van het apparaat. Het demonteren, ophalen of verzenden en het terugplaatsen van apparatuur is hierbij niet inbegrepen. Indien een belangrijk deel van de installatie ter reparatie wordt aangeboden wordt niet voorzien in vervangende apparatuur. In dit geval kan het voor komen dat een deel of de gehele installatie onbruikbaar is. De meeste fabrikanten geven geen reparatietermijnen af. Het kan dus voor komen dat u een defect apparaat voor een langere tijd moet missen. Wilt u te allen tijde kunnen rekenen op een volledig werkend systeem, sluit dan een Service Level Agreement (SLA) af. Deze overeenkomst geldt dan als aanvulling op de systeem- en fabrieksgarantie.

Service Level Agreement (SLA)

Met een SLA van Hecla Professional breidt u de fabrieksgarantie uit met voorwaarden die voor uw specifieke situatie belangrijk zijn. Een SLA bestaat in het algemeen uit twee onderdelen, te weten: een preventief deel en een correctief deel. Het preventieve deel houdt in dat onze monteurs periodiek onderhoud komen plegen aan de apparatuur. Veelal wordt gekozen voor een jaarlijkse check, maar vaker is uiteraard mogelijk. Met het correctieve deel van de SLA wordt uw fabrieksgarantie uitgebreid. Hierin wordt onder andere aangegeven binnen hoeveel uur wij op locatie zullen zijn om met de reparatie te starten en of vervangende apparatuur moet worden geplaatst.