Een toonaangevend bedrijf

Hecla Professional is een toonaangevend bedrijf dat turn-key audio- en videosystemen voor de professionele markt ontwerpt, installeert en onderhoudt.

Hoe het begon

Hecla Professional is opgericht in 1969 te Apeldoorn door Dhr. W.G.J. Slütter, de vader van de huidige eigenaar Peter Slütter. Het bedrijf begon als groothandel van consumentenelektronica van Aziatische en de niet gevestigde Duitse merken. In 1984 kwam Peter Slütter in het bedrijf en introduceerde een nieuwe productgroep, te weten: professionele video apparatuur. Het bedrijf groeide snel en betrok in 1989 een nieuw pand in Borne.

In de jaren ’90 wordt het internet mainstream en ontstaan in de detailhandel inkooporganisaties. De concurrentie binnen de markt van consumentenelektronica wordt heviger. Hecla Professional stopt uiteindelijk met de verkoop van consumentenapparatuur en verschuift zijn activiteiten naar het topsegment industriële video en de verkoop aan de B2B markt. Er wordt wederom een nieuwe productgroep toegevoegd met de ‘Video Presenter’ (tv met videospeler voor in de retailmarkt), later ook wel narrowcasting genoemd. Hecla is verantwoordelijk voor de verkoop van de eerste LCD videoprojector in Nederland. Er ontstaat steeds meer vraag naar de installatie van producten en complete AV-systemen. Hecla stelt zich op als onafhankelijke aanbieder zonder vaste merken.

Van groothandel naar System Integrator

In 2000 verhuist Hecla naar Hengelo. De organisatie verandert van een handelshuis naar een System Integrator en aanbieder van professionele en betrouwbare installaties. De LED divisie wordt geïntroduceerd en krijgt steeds meer vorm. Het bedrijf zit in de lift en de toekomst ziet er veelbelovend uit!

Onze drijfveren

In een continu veranderend AV-landschap helpt Hecla Professional u met het optimaal benutten van de mogelijkheden die de technologische ontwikkelingen te bieden hebben.

Mede door de ontwikkeling van ‘Internet of Things’ (IoT) zien we dat audio en video onderdeel worden van de systemen en netwerken waar ze op aangesloten zijn. Wij hebben specialistische kennis én ervaring in huis voor de installatie en integratie van AV-systemen. Onze professionals zetten zich dagelijks in voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van turn-key audio- en video systemen.

Onafhankelijk

Merkonafhankelijkheid is een zeer belangrijk aspect binnen ons beleid. Dit biedt ons de vrijheid en de mogelijkheid om zonder beperkingen invulling te geven aan optimale systeemsamenstellingen. Optimale communicatie met klanten of medewerkers, dát is wat telt voor onze opdrachtgevers.

Ons personeel

Ons personeel is het belangrijkste onderdeel van ons bedrijf. Wij stellen de ‘mens’ centraal en wij vertrouwen er op dat zij opdrachten naar verantwoordelijkheid uitvoeren. Zij zijn de professionals en het team dat ons bedrijf vormt. Wij geloven dat alleen door samen te werken de doelstellingen kunnen worden bereikt die wij als onderneming voor ogen hebben.

Kwaliteit

Het borgen van processen is van elementair belang binnen ons kwaliteitssysteem. Hecla Professional committeert zich daarom aan het kwaliteitsdocument van de Vereniging System Integrators (VSI). De VSI heeft, als onafhankelijke brancheorganisatie, richtlijnen opgesteld waaraan een lid minimaal dient te voldoen. Hecla Professional, als één van de grondleggers van de VSI, onderschrijft de doelstellingen en voldoet op alle punten aan de jaarlijkse audit.

Een integraal onderdeel van ons verkoopproces is het monitoren van klanttevredenheid. Op verschillende manieren worden klanten aangemoedigd om eventuele verbeterpunten of opmerkingen te melden aan de organisatie zodat processen verbeterd blijven worden.

Verantwoord

Hecla Professional voelt en neemt de verantwoordelijkheid voor het bouwen en behouden van een duurzame samenleving. Samen met ketenpartners werken wij aan duurzame oplossingen. Daarbij kijken wij naar aspecten als energiebesparing, levensduurverlenging en recyclen. Concreet betekent dit dat Hecla Professional de voorkeur geeft aan producten met een lager energieverbruik, die een lange levensduur kennen en waarvan materialen gerecycled kunnen worden. Het beleid ‘Oud voor Nieuw’ dat wij hebben ontwikkeld, biedt onze klant de mogelijkheid om oude materialen door ons te laten afvoeren waarna het door een specialistisch bedrijf wordt gerecycled.

Hecla Professional is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hoe wij dit hebben vertaald in dagelijks beleid, zetten we uiteen in onze beleidsverklaringen.